GDPR

General Data Protection Regulation

Data protection officer Dr. Randy De Baerdemaeker 

Gegevens van patiënten en leveranciers worden verwerkt om aan patiëntenzorg, -administratie en -registratie te doen. Enkele relevante data worden gebruikt voor boekhoudkundige en marketing doeleinden.

De categorieën van gegevens die geregistreerd en bewaard worden zijn:
•    Persoonsgegevens (identificatiegegevens), adresgegevens, contactgegevens
•    Gevoelige gegevens ivm lichamelijke gezondheid, psychische gezondheid, genetische gegevens, filosofische of religieuze gegevens, beeldmateriaal 
Dit wordt gedaan op basis van enerzijds een wettelijke verplichting, gerechtvaardigd belang & anderzijds ook in kader van medische zorgen en dit onder verantwoordelijkheid van de arts die gebonden is aan het beroepsgeheim.

Het afsprakensysteem verloopt via het online platform Doctena (GDPR certificaat)

Het patiëntendossier wordt zowel electronisch gevoerd als op papier. De electronische versie is een lokaal document dat paswoordbeveiligd is op een computer die uitgerust is met een virusscanner. De papieren versie is een document dat achter slot bewaard wordt.
De bewaartermijn wordt op 30 jaar gesteld.
Voor het opvragen van resultaten van technische onderzoeken en communicatie met andere zorgverleners wordt zoveel mogelijk gewerkt met het PacsOnWeb platform of andere eHealth-diensten van de overheid. De gegevens van consultaties en behandelingen worden niet standaard gedeeld met andere zorgverstrekkers. Dit gebeurt enkel op expliciete vraag van de patiënt, telefonisch of via briefwisseling, of indien de arts van mening is dat het niet communiceren van bepaalde informatie urgente nadelige gevolgen kan hebben voor de patiënt en de patiënt niet zelf bereikt kan worden.

Via deze privacyverklaring wil Dr. Randy De Baerdemaeker u duidelijk maken dat er op een verantwoorde wijze met de persoonsgegevens en gevoelige gegevens van de patiënten en leveranciers wordt omgegaan. Verdere vragen of opmerkingen, of indien u wenst dat uw gegevens geschrapt worden uit het verwerkingsregister, kan u sturen naar info@dokterdebaerdemaeker.be.

 

Download het document

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als u doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat u ermee instemt.Lees meer